Tin tức

Xuất khẩu gạo của Việt Nam giảm mạnh ở các thị trường chính

17/04/2015
Theo số liệu của USDA, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 2/2015 đạt 182.400 tấn giảm 43% so với tháng 1/2015 và giảm 45% so với tháng 2/2014. Trong đó, xuất khẩu gạo sang Châu Á, châu Phi và châu Mỹ giảm nhưng...