Tin tức

Xuất khẩu hàng hóa sang Ấn Độ 7 tháng đầu năm 2015 tăng trưởng 12,5%

01/09/2015
Theo số liệu thống kê, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Ấn Độ trong tháng 7 năm 2015 đạt trị giá 235,51 triệu USD, tăng 26,0% so với tháng 6/2015. Tính từ đầu năm đến hết tháng 7/2015, tổng kim ngạch...