Tin tức

Mặt hàng và thị trường nhập khẩu chính của Australia

29/08/2014
Australia là một trong những quốc gia nhập khẩu lớn trên thế giới, hầu hết các hàng hóa nhập khẩu vào Australia là hàng công nghiệp với các thiết bị và máy móc lớn, hàng tiêu dùng và hàng hóa trung gian là những loại...